Cơ hội nghề nghiệp

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

Nộp đơn tuyển dụng
Họa Viên Kiến Trúc
Nộp đơn tuyển dụng
Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Nộp đơn tuyển dụng
Nhân Viên Kỹ Thuật

Nộp đơn tuyển dụng
Nhân viên Thiết kế khuôn

Nộp đơn tuyển dụng
Nhân viên Phay CNC & Nhân viên Lắp ráp khuôn

Nộp đơn tuyển dụng