An toàn và Bảo mật

AN TOÀN VÀ BẢO MẬTDuy Tân coi trọng quyền riêng tư của bạn. Vì vậy chúng tôi đã phát triển Chính sách quyền riêng tư đề cập đến cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, truyền và lưu trữ thông tin của bạn. Vui lòng dành ít phút để tự làm quen với các quy tắc thực hành quyền riêng tư của chúng tôi và cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là dữ liệu có thể được sử dụng để nhận dạng hoặc liên hệ với một người.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bạn liên hệ với Duy Tân hoặc công ty con của Duy Tân. Duy Tân và các công ty con của Duy Tân có thể chia sẻ thông tin cá nhân này với nhau và sử dụng thông tin tuân theo Chính sách quyền riêng tư này. Thông tin này cũng có thể kết hợp với thông tin khác để cung cấp và cải thiện sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi. Bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân chúng tôi đã yêu cầu, nhưng nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân, trong nhiều trường hợp chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hay trả lời bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể có.

Sau đây là một số ví dụ về loại thông tin cá nhân Duy Tân có thể thu thập và cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin.

Chúng tôi thu nhập những thông tin cá nhân nào

  • Khi bạn chia sẻ nội dung của mình với gia đình và bạn bè bằng cách sử dụng sản phẩm của Duy Tân, gửi phiếu quà tặng và tặng phẩm hoặc mời người khác tham gia vào dịch vụ hoặc diễn đàn Duy Tân, Duy Tân có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp về những người đó như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số điện thoại. Duy Tân sẽ sử dụng những thông tin như vậy để thực hiện các yêu cầu của bạn, cung cấp sản phẩm hay dịch vụ có liên quan hoặc vì mục đích chống lừa đảo.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

  • Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân để giúp chúng tôi tạo, phát triển, vận hành, cung cấp và cải thiện sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo, cũng như vì mục đích ngăn chặn tổn thất và chống gian lận.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả ngày sinh, để xác minh nhận dạng, hỗ trợ định danh người dùng hoặc xác định dịch vụ phù hợp. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng ngày sinh để xác định tuổi của chủ sở hữu tài khoản Duy Tân ID.
  • Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi các thông báo quan trọng, như thông tin về việc mua hàng và các thay đổi đối với điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi. Do thông tin này quan trọng đối với tương tác của bạn với Duy Tân nên bạn không thể chọn không tham gia nhận các thông báo này.
  • Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu để cải thiện sản phẩm, dịch vụ và liên lạc với khách hàng của Duy Tân.
  • Nếu bạn tham gia vào chương trình bốc thăm trúng thưởng, cuộc thi hay chương trình khuyến mại tương tự, chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để quản lý các chương trình đó.

Thu thập và sử dụng thông tin phi cá nhân

Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu theo hình thức bản thân nó không cho phép liên kết trực tiếp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ thông tin phi cá nhân vì bất kì mục đích nào. Dưới đây là một số ví dụ về thông tin phi cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi có thể sử dụng chúng:

  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin về nghề nghiệp, ngôn ngữ, mã bưu điện, mã vùng, mã định danh thiết bị duy nhất, URL giới thiệu, vị trí và múi giờ nơi sử dụng sản phẩm của Duy Tân để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo của chúng tôi.
  • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động của khách hàng trên trang web, cũng như từ sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi. Thông tin này được tổng hợp và được sử dụng nhằm giúp chúng tôi cung cấp thông tin hữu ích hơn cho khách hàng và biết được nội dung nào của trang web, những sản phẩm và dịch vụ đang được quan tâm nhất. Số liệu tổng hợp được coi là thông tin phi cá nhân dùng vì mục đích của Chính sách quyền riêng tư này.
  • Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin chi tiết về cách bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả truy vấn tìm kiếm. Thông tin này có thể được sử dụng để cải thiện tính liên quan của kết quả mà các dịch vụ của chúng tôi cung cấp. Ngoại trừ trong một số trường hợp hạn chế để đảm bảo chất lượng dịch vụ của chúng tôi qua Internet, thông tin như vậy sẽ không được liên kết với địa chỉ IP của bạn.
  • Với sự chấp thuận rõ ràng của bạn, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về cách bạn sử dụng thiết bị và ứng dụng của mình để giúp các nhà phát triển ứng dụng cải thiện ứng dụng của họ.

Nếu chúng tôi kết hợp thông tin phi cá nhân với thông tin cá nhân thì thông tin được kết hợp đó sẽ được coi là thông tin cá nhân cho đến khi nào vẫn còn kết hợp.

Cookie và các công nghệ khác

Trang web của Duy Tân, các dịch vụ trực tuyến, ứng dụng tương tác, email và quảng cáo có thể sử dụng “cookie” và các công nghệ khác như thẻ pixel và bọ web. Những công nghệ này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hành vi người dùng, cho chúng tôi biết mọi người đã truy cập vào những phần nào của trang web, tạo thuận lợi và đo lường hiệu quả của quảng cáo và tìm kiếm trên web. Chúng tôi coi thông tin thu thập bằng cookie và các công nghệ khác là thông tin phi cá nhân. Tuy nhiên, trong phạm vi địa chỉ Giao thức internet (IP) hoặc các định dạng tương tự được coi là thông tin cá nhân theo luật pháp địa phương, chúng tôi cũng coi những mã định danh này là thông tin cá nhân. Tương tự, trong phạm vi thông tin phi cá nhân được kết hợp với thông tin cá nhân, chúng tôi coi thông tin được kết hợp là thông tin cá nhân vì các mục đích của Chính sách quyền riêng tư này.

Duy Tân và các đối tác của chúng tôi cũng sử dụng cookie và công nghệ khác để ghi nhớ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng trang web, dịch vụ trực tuyến và ứng dụng của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi trong những trường hợp này là làm cho trải nghiệm của bạn với Duy Tân thuận tiện và cá nhân hơn. Việc biết quốc gia và ngôn ngữ của bạn − và liệu bạn có phải là giáo viên hay không, trường học của bạn − giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm mua sắm được tùy chỉnh và hữu ích hơn.

Cũng như với hầu hết các dịch vụ internet, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin và lưu trữ trong tệp nhật ký. Thông tin này bao gồm địa chỉ Giao thức internet (IP), loại trình duyệt và ngôn ngữ trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), trang web và ứng dụng giới thiệu và thoát, hệ điều hành, nhãn ngày/thời gian và dữ liệu luồng nhấp chuột.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu và phân tích xu hướng, để quản trị trang web, để tìm hiểu về hành vi người dùng trên trang web, để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và để thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi nói chung. Duy Tân có thể sử dụng thông tin này trong các dịch vụ tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi.

Trong một số email của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng “URL nhấp qua” được liên kết với nội dung trên trang web của Duy Tân. Khi khách hàng nhấp vào một trong những URL này, họ chuyển qua một máy chủ web riêng biệt trước khi đến trang đích trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi theo dõi dữ liệu nhấp qua này để giúp chúng tôi xác định mối quan tâm về các chủ đề cụ thể và đo lường hiệu quả của liên lạc khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn không muốn bị theo dõi theo cách này, bạn không nên nhấp vào liên kết văn bản hoặc đồ họa trong email.

Thẻ pixel cho phép chúng tôi gửi email ở định dạng người dùng có thể đọc và các thẻ này cho chúng tôi biết email có được mở hay không. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để giảm hoặc loại bỏ thư được gửi đến khách hàng.

Tiết lộ cho bên thứ ba

Đôi khi, Duy Tân có thể làm cho một số thông tin cá nhân nhất định khả dụng cho các đối tác chiến lược cộng tác với Duy Tân để cung cấp sản phẩm và dịch vụ hoặc giúp Duy Tân tiếp thị đến khách hàng. Nếu bạn được chấp thuận sử dụng dịch vụ, tài khoản của bạn sẽ bị chi phối bởi chính sách quyền riêng tư tương ứng của Duy Tân và của nhà mạng. Thông tin cá nhân chỉ được Duy Tân chia sẻ để cung cấp hoặc cải thiện sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo của chúng tôi, thông tin sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của họ.

Nhà cung cấp dịch vụ

Duy Tân chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty cung cấp dịch vụ như xử lý thông tin, gia hạn tín dụng, thực hiện đơn hàng của khách hàng, giao sản phẩm cho bạn, quản lý và nâng cao dữ liệu khách hàng, cung cấp dịch vụ cho khách hàng, đánh giá mức độ quan tâm của bạn đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như thực hiện nghiên cứu khách hàng hoặc khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng. Những công ty này có nghĩa vụ bảo vệ thông tin của bạn và có thể đặt tại bất cứ đâu Duy Tân hoạt động.

Khác

Theo pháp luật, quy trình pháp lý, kiện cáo và/hoặc yêu cầu từ cơ quan công quyền và chính phủ trong hoặc ngoài quốc gia cư trú của bạn, Duy Tân có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu chúng tôi xác định rằng vì mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề khác có tầm quan trọng công khai, việc tiết lộ có thể cần thiết hoặc thích hợp.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ là cần thiết hợp lý để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc bảo vệ hoạt động hay người dùng của chúng tôi. Ngoài ra, trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập hoặc bán hàng, chúng tôi có thể chuyển giao bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được cho bên thứ ba có liên quan.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Duy Tân thực hiện bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất nghiêm ngặt. Khi bạn sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ hoặc ứng dụng của Duy Tân hay đăng trên diễn đàn, phòng chat hoặc dịch vụ kết nối mạng xã hội của Duy Tân, thông tin cá nhân và nội dung bạn chia sẻ sẽ hiển thị cho những người dùng khác và có thể được đọc, thu thập hoặc sử dụng bởi những người này. Bạn chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân bạn chọn chia sẻ hoặc gửi trong những trường hợp này. Ví dụ: nếu bạn liệt kê tên và địa chỉ email trong bài đăng lên diễn đàn, thông tin đó là công khai. Vui lòng cẩn thận khi sử dụng những tính năng này.

Tính nguyên vẹn và lưu giữ thông tin cá nhân

Duy Tân giúp bạn dễ dàng giữ cho thông tin cá nhân của mình được chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này trừ khi thời gian lưu giữ dài hơn là bắt buộc hoặc được phép theo pháp luật.

Trẻ em

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc thực hiện thêm các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của trẻ em bằng cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Duy Tân. Ngoài ra, chúng tôi không cố ý thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân từ trẻ dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương theo quy định pháp luật có liên quan, mà không có sự đồng ý có thể xác minh của cha mẹ. Nếu chúng tôi biết chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương tùy theo quy định pháp luật mà không nhận được sự đồng ý có thể xác minh của cha mẹ trước tiên, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin sớm nhất có thể.

Trang web và dịch vụ của bên thứ ba

Trang web, sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ của Duy Tân có thể chứa liên kết đến trang web, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ từ bên thứ ba. Thông tin được bên thứ ba thu thập, có thể bao gồm những thông tin như dữ liệu vị trí hoặc chi tiết liên hệ, bị chi phối bởi các quy tắc thực hành quyền riêng tư của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn nên tìm hiểu các quy tắc thực hành quyền riêng tư của những bên thứ ba đó.

Cam kết về quyền riêng tư của bạn trên toàn công ty của chúng tôi

Để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo mật, chúng tôi truyền đạt các nguyên tắc về quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi cho nhân viên của Duy Tân và nghiêm túc thực hiện bảo vệ quyền riêng tư trong công ty.

Câu hỏi về quyền riêng tư

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư hoặc việc xử lý dữ liệu của Duy Tân hoặc nếu bạn muốn khiếu nại về vi phạm luật riêng tư của địa phương có thể xảy ra, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại.

Thỉnh thoảng Duy Tân có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Khi chính sách của chúng tôi có những thay đổi quan trọng, thông báo sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi cùng với Chính sách quyền riêng tư được cập nhật.

Công ty Nhựa Duy Tân, 298 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, HCM, Việt Nam