Chứng nhận - Giải thưởng

Chứng nhận    

    • Chứng nhận ISO 9001 : 2015

    • Chứng nhận ISO 14001 : 2015

    • Chứng nhận BRC Global Standard về phù hợp tiêu chuẩn toàn cầu cho bao bì

    • Chứng nhận ISO 15378 : 2017 - Bao bì sơ cấp cho các sản phẩm dược (dựa theo tiêu chuẩn GMP)

    • Tự hào là “Thương hiệu Quốc gia” năm 2014 và năm 2016 và năm 2018

    • Top 100 nơi làm việc tốt nhất

    • Top 50 thương hiệu Việt nhà tuyển dụng hấp dẫn

Giải thưởng     

    • “Hàng Việt Nam chất lượng cao” liên tục 24 năm kể từ 1997

    • 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR 500)

    • Giải thưởng “Doanh nghiệp xanh

    • Top 500 Doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh (FAST 500)

    • Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

    • Chứng chỉ “Nhà cung cấp vàng 2011” của Unilever

    • Doanh nghiệp nhựa xuất sắc do Bộ Công Thương khen tặng

    • An toàn lao động khối ASEAN 2018

    ...và các giải thưởng uy tín khác