Giao hàng
Nhanh chóng
Chứng nhận
An toàn
Chất lượng
Hàng đầu
0 đánh giá

HDPE PHARMACEUTICAL ROUND BOTTLES WITH ROUNDED NECK - SCREW CAP

Thông tin sản phẩm

Name 50ml HD (R,R/N,SS1) Code

  60ml HD (R,R/N,SS1) 50 11 1 SS1

  60ml HD (R,R/N,SS1) 60 11 1 SS1

  65ml HD HD (R,R/N,CR1) 65 11 2 CR1

  80ml HD (HD (R,R/N,SS1) 80 11 1 SS1

  90ml HD (R,R/N,CR1) 90 11 2 CR1

  100ml HD (R,R/N,SS1) 100 11 1 SS1

  120ml HD (R,R/N,SS1) 120 11 1 SS1

  150ml HD (R,R/N,SS1) 150 11 1 SS1

  175ml HD (R,R/N,SS1) 175 11 1 SS1

  200ml HD (R,R/N,SS1) 200 11 1 SS1

225ml HD (R,R/N,SS1) 225 11 1 SS1

  250ml HD (R,R/N,SS1) 250 11 1 SS1

  275ml HD (R,R/N,SS1) 275 11 1 SS1

  300ml HD (R,R/N,SS1) 300 11 1 SS1

  400ml HD (R,R/N,SS1) 400 11 1 SS1

  500ml HD (R,R/N,SS1) 500 11 1 SS1

625ml HD (R,R/N,SS1) 625 11 1 SS1

  750ml HD (R,R/N,SS1) 750 11 1 SS1

  950ml HD (R,R/N,SS1) 950 11 1 SS1

 

Thông tin mua hàng
Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm khác

Sản phẩm đã xem

Tổng đánh giá
0/5 (0 nhận xét)
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
GỬI ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN
Đánh giá