TỦ ĐẠI KIỂU 5 NGĂN

No.705N/5Đơn vị              Cái

Kích thước  57 x 47 x 117 cm

Qui cách  1 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương, Hồng

Trắng, Vàng

Trang 1 / 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »