TỦ MINA-L

No.915/5Đơn vị               Cái

Kích thước  70 x 48 x 130 cm

Qui cách  1 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP/ABS

Màu sắc Dương, Hồng

Trắng, Cam

 

 

Đơn vị               Cái

Kích thước  70 x 48 x 130 cm

Qui cách  1 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP/ABS

Màu sắc Dương, Hồng

Trắng, Cam

 

 

Trang 1 / 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »