TỦ TABI TRẮNG 5 NGĂN

No.H159/5Đơn vị               Cái

Kích thước  60 x 48 x 124 cm

Qui cách  1 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP/ABS

Màu sắc Dương, Lá,

Trắng, Hồng

Trang 15 / 14 « 10 11 12 13 14 »