Khay trà ( Nhỏ - Lớn)

No.866


Đơn vị     Bộ

Kích thước 36 x 27 x 4,2 cm

Qui cách  25 Bộ/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương, Vàng,

Lá, Đỏ, Cafe sữa