BỘ LAU NHÀ MATSU 9 LÍT

No.863


 

Đơn vị               Bộ

Kích thước  47 x 29 x 31 cm

Qui cách  1 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương, Tím, 

Xám, Lá