GHẾ CLEAR

No.0961


Đơn vị              Cái

Kích thước  Ø 34 x 20 (cm)

Qui cách  10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PET

Màu sắc Dương, Hồng, 

Vàng, Lá, Nâu