GIỎ VUÔNG DAILY

No.0959


Đơn vị               Cái

Kích thước  44,8 x 23,5 x 45,8 (cm)

Qui cách  10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PE

Màu sắc Dương, Hồng, 

Đỏ, Lá

Sản phẩm khác