HỘP GÀI BỘ 3 - 820/1600/2600 ML

No.965/No.966/No.967


Đơn vị              Bộ

Kích thước  17 x 12 x 6 cm

22 x 15 x 7 cm

25 x 18 x 8 cm

Qui cách  10 Bộ/Kiện

Nguyên liệu PP chính phẩm

Màu sắc  quai Đỏ, Lá,

Hồng, Vàng, Hồng

Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6 »