HỘP QUAI BỘ 3 - 1500/3700/7200ML

No.1124/No.1125/No.1126


Đơn vị              Bộ

Kích thước  21 x 13 x 10 cm

28 x 17 x 13 cm

33 x 21 x 15 cm

Qui cách  10 Bộ/Kiện

Nguyên liệu PP chính phẩm

Màu sắc  quai Đỏ, Lá,

Hồng, Vàng, Hồng

Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6 »