THỐ TRÒN BỘ 4 - 350/800/1400/3000ML

No.970/No.971/No.972/No.973


Đơn vị              Bộ

Kích thước Ø 11,6 x 6,2 cm

  Ø 15,5 x 7,7 cm

Ø 19,1 x 9 cm

  Ø 24,4 x 11,1 cm     

Qui cách  10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP chính phẩm

Màu sắc  Đỏ, Dương, Lá,

Hồng, Vàng,

Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6 »