THỐ TRÒN TRUNG - 1400ML

No.972


Đơn vị              Cái

Kích thước  Ø 19,1 x 9 cm

Qui cách  10 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP chính phẩm

Màu sắc  Đỏ, Dương, Lá,

Hồng, Vàng,

Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6 »