LY MATSU 750 ML

No.995


Đơn vị              Cái

Kích thước  11,2 x 11,5 x 17,2 cm

Qui cách  24 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Dương, Lá, Hồng

Trắng, Nâu, Tím